מן העתונות

שערים שלי למגזין "לאישה". חוברת "שף"

צילום: בועז לביא

כתבות שלי למגזין "לאישה"

הפקות מסחריות